Pozvánka na členskou schůzi ZGCK

Vážená členko, vážený člene Zámeckého Golf Clubu Kravaře, se sídlem Kravaře, Mlýnská 3377/23a, PSČ 747 21, IČ: 65888855 (dále jen „ZGCK"), Správní rada ZGCK svolává členskou schůzi ZGCK, na kterou Vás tímto zveme. 

Termín: pondělí 8.11. 2021 od 16,30 hod.
Místo: Silesia Golf Resort Kravaře,
Mlýnská 3377123a, 747 21 Kravaře

Program:
1. Zahájení
2. Volba orgánů členské schůze, schválení jednacího řádu členské schůze
3. Zprávy Prezidenta SR a předsedy KRK o činnosti a hospodaření spolku za rok 2020 a 2021
4. Schválení účetní uzávěrky za rok 2020
5. Schválení rozpočtu ZGCK na rok 2021
6. Aktuální soudní spory ZGCK
7. Diskuze
8. Závěr

Pro případ, že členská schůze nebude usnášeníschopná, svolává tímto správní rada v souladu s článkem 9 odst. 9 platných stanov ZGCK náhradní zasedání členské schůze, které se bude konat dne 8.11. 2021.od 17,00 hodin na stejném místě a se stejným programem.