Členství a členské poplatky

I. Členské příspěvky – věková kategorie 19 – 99 let

Druh členství Věk Vstupní a roční členský příspěvek
pro NOVÉ členy v roce 2023
Roční členský příspěvek
pro členy v roce 2023
ŘÁDNÉ
(domovské i nedomovské)
19–62 17 000 Kč 16 000 Kč 
SENIOR 
(domovské i nedomovské)
63–79 8 000 Kč 7 000 Kč
SENIOR 80+ 80+ 3 000 Kč 2 000 Kč
UDRŽOVACÍ * 19–62 pouze pro stávající členy 4 000 Kč
UDRŽOVACÍ SENIOR * 63–99 pouze pro stávající členy 2 000 Kč

II. Členské příspěvky – věková kategorie 0-26 let

Druh členství Věk Vstupní a roční členský příspěvek
pro NOVÉ členy v roce 2023
Roční členský příspěvek
pro členy v roce 2023
ŘÁDNÉ 
(domovské i nedomovské)
0 – 18
(pouze pro členy TCM)
členský poplatek zahrnut
v tréninkových poplatcích TCM
členský poplatek zahrnut
v tréninkových poplatcích TCM
0 – 18 5 000 Kč 4 000 Kč
19–26 student ** 9 000 Kč 8 000 Kč
UDRŽOVACÍ * 0 – 26 ** pouze pro stávající členy 1 000 Kč

 

V případě uhrazení členských poplatků (kategorie ŘÁDNÉ a SENIOR) na rok 2023 do 31.12. 2022 získá člen navíc 2× green fee na naše hřiště. Tyto green fee budou evidovány recepci a lze je využít v průběhu celé sezóny 2023. 
 
* 30% sleva na fee z 18 jamek v ZGCK, členství v ČGF, v pondělí do 12:00 hra na mistrovském hřišti zdarma od 12:00 a v úterý s 50% slevou (pouze pro stávající řádné členy ZGCK).

** Nutno doložit potvrzení o studiu.  
 
Nově můžete členství zaplatit pohodlně prostřednictvím našeho e-shopu https://eshop.golfkravare.cz/, ve kterém jednoduše vyberete typ členství, v průběhu objednávky doplníte své členské číslo, a nakonec provedete platbu (pomocí QR kódu nebo převodem).  

Platbu můžete provést také převodem na účet klubu 1848987329/0800, jako variabilní symbol stávající členové uvedou své členské číslo, noví členové pro variabilní symbol použijí své rodné číslo.
 
Kdo roční členský příspěvek neuhradí do 31. 1. 2023, bude jeho členství následně zablokováno a bude odblokováno zpět až po uhrazení ročního členského příspěvku.
 
Termín pro úhradu všech příspěvků je stanoven do 31. 3. 2023

Pro stanovení správné věkové kategorie, je rozhodující věk dosažený v danné sezóně. 
 
Každý nový člen bude schválen na nejbližším zasedání Správní rady ZGCK.