Členství a členské poplatky

AKCE na nábor nových členů
Pro nové členy – Vstupní poplatek včetně členského příspěvku pro rok 2021 za částku 15.000 Kč (senioři nad 63 let 5.500 Kč).
Akce platí do odvolání.

I. Členské příspěvky – věková kategorie 19 – 99 let

Druh členství Věk Vstupní a roční
členský příspěvek pro NOVÉ členy v roce 2021
Roční členský
příspěvek pro členy ZGCK v roce 2021
ŘÁDNÉ 19–62 20.000,– 13.000,– 
SENIOR 63+ 5.500,– 5.500,–
SENIOR 80+ 80+ 2.500,–* 2.500,–
UDRŽOVACÍ
(zvýhodněné) **
19–99 0,– 4.000,–
ROČNÍ START *** 19+ 4.999,– 0,–
ROČNÍ ČLENSTVÍ PRO ČLENY OSTATNÍCH KLUBŮ **** 19+ 12.000,–
5.000,– senior nad 63 let
0,–

II. Členské příspěvky – věková kategorie 0-26 let

Druh členství Věk Vstupní členský příspěvek pro NOVÉ členy v roce 2021 Roční členský příspěvek pro členy ZGCK v roce 2021
ŘÁDNÉ 0 – 15 0,– 100,–
16 – 18 400,– 4.500,–
19 – 26 student 500,– 7.000,–
UDRŽOVACÍ
(zvýhodněné) **
16 – 26 student 0,– 1.000,–
NEDOMOVSKÉ ČLENSTVÍ***** 0 –15 0,– 1.500,–
* Zaplacením částky 20.000,– Kč (nebo 5.500,– Kč pro seniory nad 63 let) získá nový člen řádné členství v ZGCK včetně ročního členského příspěvku.
 
** 30% sleva na fee z 18 jamek v ZGCK, členství v ČGF, v pondělí do 12:00 hra na mistrovském hřišti zdarma od 12:00 a v úterý s 50% slevou (pouze pro stávající řádné členy ZGCK, nevztahuje se na roční členství).
 
*** Členství v ČGF, Voucher na jednu 18 mistrovského hřiště, zdarma akademie, míče na driving v ceně řádného člena.
 
**** Roční členství pro řádné členy jiných klubů. 
 
***** Nedomovské členství pro děti ve věku 0–15 let (děti mají domovské členství v jiném klubu).
Podmínky: Platby zasílejte na účet klubu 35–1848987329/0800, jako variabilní symbol stávající členové uvedou své členské číslo, noví členové pro variabilní symbol použijí své rodné číslo.
 
Kdo roční členský příspěvek neuhradí do 31. 1. 2021, bude jeho členství následně zablokováno a bude odblokováno zpět až po uhrazení ročního členského příspěvku.
 
Termín pro úhradu všech příspěvků je stanoven do 31. 3. 2021. Po tomto datu bude částka navýšena o administrativní poplatek za odblokování členství a umožnění hry v rámci ČGF, ve výši 1000,– Kč.
 
Každý nový člen bude schválen na nejbližším zasedání Správní rady ZGCK.